¤Çalışan Hakları ve Güv. Komitesi

 mdhlogo ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  baklogo
KODU: KY.YD.104 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 03 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1

 

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması,

           

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan             faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. Abdurrahman ÖZDEN
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Sabahattin AYHAN
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Fehmi Kuzey VURAR
5 Enfeksiyon Hemşiresi Hilal TAŞ
6 Çalışan Güvenliği Birim Zeynep DURNA ÇIPLAK
7 Hekim Uz.Dr. Mustafa Taner YELER
8 Güvenlik İdari Hizmetler Yöneticisi Esin Engin ASLAN
9 Psikiyatri Hekimi Uz. Dr. Ebru ÇOBANOĞLU
10 Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet BARAN
11 Anestezi Sorumlu Teknisyeni Ali ÖZÇELİK
12 Laboratuar Teknisyeni Muhammed Faruk DEMİRHAN
13 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Banu SEVİMLİ
14 Bölüm Kalite Sorumlusu Elvan BÜYÜKGÜVEN
15 Bölüm Kalite Sorumlusu Döndü ALTIOK

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4calisan-haklari-ve-guv-komitesi/