¤Çalışan Hakları ve Güv. Komitesi

 mdhlogo ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  baklogo
KODU: KY.YD.104 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 4 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU:

Tesisimiz bünyesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu bulunduğu için Çalışan Güvenliği Komitesi işleri kurul tarafından yürütülmektedir.

 

 1. KURULUN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması,
 1. KURULUN TOPLANMA SÜRESİ: Her ay toplanmaktadır. 
 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:
 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.
 1. KURULDA YER ALAN KİŞİLER:
NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 İşveren Vekili / Başhekim Yrd. Dr. İbrahim EDİS
2 Başhekim Yardımcısı Hakan ERTİLAV
3 İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Esin Engin ASLAN
4 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Arife AKSAK
5 Kalite Yön. Direktörü            / İSG Hemş. Dilek KAVAKÇI
6 İşyeri Hekimi Uzm.Dr.Sibel AKGÜL
7 Sivil Savunma Uzmanı Ekrem AYDIN
8 Üye Necmettin ALTUN
9 Üye Nazlı Elvan BÜYÜKGÜVEN
10 Üye Mazhar YILDIZ
11 Baş Çalışan Temsilcisi Uzm.Dr.Emin Çağlar YETKİNER
12 Yedek Üye Döndü ALTIOK
13 Yedek Üye Şemsettin PEKER
14 Yedek Üye Ersin DEMİRTAŞ

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4calisan-haklari-ve-guv-komitesi/