¤Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 
KODU: KY.YD.121 YAYIN TARİHİ: HAZİRAN 2017 REVİZYON NO: 01 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

 AMAÇ: 

50 yatak üzeri yataklı sağlık kuruluşları bünyesinde “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek üzere klinik kalite iyileştirme komitesi kurulur.

 

UYGULAMA:

 50 yatak altındaki sağlık kuruluşları ile ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, kalite iyileştirme komitesine tarafından gerçekleştirilen görevler kalite direktörlüğü bünyesinde yürütülür.

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİNİN GÖREVLERİ : 

  1. a) Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.
  2. b) Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  3. c) Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını (Klinik Kalite Karar Destek Sistemi-K3DS) ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.
  4. d) Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.
  5. e) Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  6. f) Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturmak.

 

KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER: 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Oktayb TURAN
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
5 USS Surumlusu  
6 Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu için en az bir uzman hekim

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4etik-kurul-komitesi/