¤Hasta Güvenliği Komitesi

 mdhlogo  

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 baklogo
KODU: KY.YD.103 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 05 REVİZYON TARİHİ: 18.05.2018 SAYFA NO: 1/1

 

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

 

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

Düzeltici Faaliyet:

 • Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 • Önleyici Faaliyet:

 Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun      sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan      faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi            1 İdari Hizmetler Yöneticisi

1 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi              Kalite Yönetim Direktörü

1 Cerrahi Branş Uzmanı                               1 Dahili Branş Uzmanı

1 Laboratuar Branş Uzmanı                         1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı

1Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu               1 Eczacı

-2 Bölüm Kalite Sorumlusu                           -1 Psikolog

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Yusuf TEKİN
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
5 Cerrahi Uzman Op.Dr. Didem ARIKAN
6 Dâhili Uzman Uz.Dr.Sema ERTÜRK
7 Laboratuar Uzmanı Uz. Dr. Mustafa Taner YELER
8 Anestezi Uzmanı Uz.Dr.Öner ERDOĞAN
9 Hastane Bilgi Sist. Sorumlusu Yılmaz TOPLU
10 Eczacı Aycan GÜLER
11 Hasta İletişim Birimi Ahmet BARAN
12 Psikolog İlter AKTAŞ
13 Bölüm Kalite Sorumlusu Şerife SUBAŞI
14 Bölüm Kalite Sorumlusu Nurullah ÖZCAN

 

Hazırlayan

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan

Baştabip

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4hasta-guvenligi-komitesi/