¤Tesis Güvenliği Komitesi

 mdhlogo  

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 baklogo
KODU: KY.YD.106 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1
 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda Can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi
 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR
 1. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:
NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Ensar ALAKUŞ
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
5 Teknik Servis Sorumlusu Şemsettin PEKER
6 Güvenlik Amiri E. Engin ASLAN
7 Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu Ekrem AYDIN
8 Tıbbi Cihaz Sorumlusu Necmettin ALTUN
9 Kalite Yönetimi Çalışanı Ayhan YILMAZ
10 Kalite Yönetimi Çalışanı Fazilet DURAN
11 Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet Emin GÜNEŞ
12 Bölüm Kalite Sorumlusu Samet ÖZDİL

Tesis Güvenliği’ne Bağlı Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Teknisyen Şahin ÇAMLICA
2 Anestezi Ali ÖZÇELİK
3 Sterilizasyon M. Emin GÜNEŞ
4 Laboratuar Muhammed Faruk DEMİRHAN
5 Diyaliz Alican ÖNGÜR
6 Yoğun Bakım Banu SEVİMLİ
7 Radyoloji Samet ÖZDİL
8 Ambar Fesih TANRIVERDİ
9 Biyo medikal Necmettin ALTUN
10 Biyo medikal Ekin TAŞ

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/%c2%a4tesis-guvenligi-komitesi/