Bu Sayfa bas

-Biyokimya Laboratuvarı

Wordicon

Belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

01 BİYOKİMYA KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI GÖSTERGE KARTI

02 BİYOKİMYA LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI GÖSTERGE KARTI

03 BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI GÖSTERGE KARTI

04 BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI GÖSTERGE KARTI

05 BİYOKİMYA LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI GÖSTERGE KARTI

06 BİYOKİMYA KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI VERİ ANALİZ FORMU

07 BİYOKİMYA KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

08 BİYOKİMYA LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI VERİ ANALİZ FORMU

09 BİYOKİMYA LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

10 BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ ANALİZ FORMU

11 BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ TOPLAMA FORMU

12 BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ ANALİZ FORMU

13 BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ TOPLAMA FORMU

14 BİYOKİMYA LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

15 BİYOKİMYA LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/?page_id=2436