Bu Sayfa bas

-Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Wordicon

Belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

01 MİKROBİYOLOJİ KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI GÖSTERGE KARTI

02 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI GÖSTERGE KARTI

03 KAN KÜLTÜRÜNDE KONTAMİNASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

04 İDRAR KÜLTÜRÜNDE KONTAMİNASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

05 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI GÖSTERGE KARTI

06 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI GÖSTERGE KARTI

07 KAN KÜLTÜRLERİNDE DİREK GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON UYUM ORANI GÖSTERGE KARTI

08 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI GÖSTERGE KARTI

09 MİKROBİYOLOJİ KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI VERİ ANALİZ FORMU

10 MİKROBİYOLOJİ KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

11 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI VERİ ANALİZ FORMU

12 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KAYBOLAN NUMUNE ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

13 KAN KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANI VERİ ANALİZ FORMU

14 KAN KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

15 İDRAR KÜLTÜRÜNDE KONTAMİNASYON ORANI VERİ ANALİZ FORMU

16 İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

17 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ ANALİZ FORMU

18 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ TOPLAMA FORMU

19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ ANALİZ FORMU

20 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI VERİ TOPLAMA FORMU

21 KAN KÜLTÜRLERİNDE DİREK GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON UYUM ORANI VERİ ANALİZ FORMU

22 KAN KÜLTÜRLERİNDE DİREK GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON UYUM ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

23 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

24 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/?page_id=2438