Bu Sayfa bas

Yönetici Özgeçmiş

YONETİCİ

Op. Dr. Murat KILIÇ

 

 

özgeçmiş:

drmuratkilic44@hotmail.com

Tlf:05055662136

Doğum Tarihi       : 02.02.1976

Doğum Yeri          : Merkez, Malatya

Medeni Durumu   : Evli ( 1 Erkek, 1 Kız çocuğu )

Eğitim Bilgileri:

1988-1994      Malatya İmam Hatip Lisesi (Ortaokul-Lise)

1995-2002    Tıp Eğitimi: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  (İngilizce) , Malatya

2009-2014    Uzmanlık Eğitimi: Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

İş Deneyimi:

2003-2004    Kemaliye Başpınar Sağlık Ocağı, Pratisyen hekim, Erzincan

2003             Erzincan ilinde ”Yılın Doktoru” Ödülünü Aldı.

2004-2006    Kemaliye Devlet Hastanesi pratisyen Hekim,

2006-2007   Kemaliye Sağlık Gurup Başkanı,

2007-2007    İliç Devlet Hastanesi Başhekimi, Erzincan

2007-2009    Elazığ 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru

2009-2015    Uzmanlık eğitimi, Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi A.D

2011-2014    Fırat Üniversitesi Cerrahi Bilimler Asistan Temsilcisİ

2011-2013    Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Asistan Temsilcisi

2015 -2015    Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

2015 –            Muş Devlet Hastanesi Başhekimi (devam ediyor)

 

Üye Olduğu Dernekler:

Türk Toraks Derneği

Göğüs cerrahisi Derneği

 

Tez çalışması :

Akciğer Kitleleri ve Plevral Malignitelerde PET CT’nin Mediyastinoskopi veya Torakotomi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.

 

Verdiği Konferanslar:

”Sağlıkta Dönüşüm ” 14.05.2016 Muş Alparslan Üniversitesi / Muş

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Özyurtkan, M. Kılıç, A. E. Balcı,Trakeaya Penetran Saçma Yaralanması: Olgu Sunumu

Fırat Tıp Dergisi 2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 188-190

 • İ. Demirel, A. B. Özer, M. K. Bayar, Ö. L. Erhan, M Kılıç VATS Sonrası Reekspansiyon Pulmoner Ödemin CPAP ile Tedavisi: Olgu Sunumu.Reexpansion Pulmonary Edema After VATS Treatedwith CPAP: Case Report,Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(2):67-71
 • Özyurtkan MO. Kılıç.M. ToraksCarrahisi Bülteni Pediatrik Göğüs Cerrahisi II 2012 (Aralık ):279-286

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1) M. O. Özyurtkan, A.  E. Balcı, M. Kılıç, D. Ö. Tüten, S. Polatoğlu. Trakeya Penetran Saçma Yaralanması: Bir Vaka Sunumu. Pellets Wound Penetrating totheTrachea: Report of a Case. Türk Toraks Derneği 15.Yıllk kongresi.  Antalya, Türkiye, 11-15 Nisan 2012

2) A. E. Balcı, M. O.Özyurtkan, D. Ö. Tüten, M. Kılıç, S. Polatoğlu. Bir Çocuk Hastada Bronşektazi ve Sağ Arkus Aorta- Aberran Sol Subklaviyan Arter Birlikteliği. Bronchiectasisand Right AorticArc- AberrantLeftSubclavianArtery in a Child Patient. Türk Toraks Derneği 15.Yıllk kongresi.  Antalya, Türkiye, 11-15 Nisan 2012

3) A. E. Balcı, M. O.Özyurtkan, İ. H.Özercan, D. Ö. Tüten, M. Kılıç, S. Polatoğlu. Timoma Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Miyastenik Kriz: Nadir Bir Komplikasyon. Myasthenic Attack Appearing AfterThymectomy ForThymoma: A Rare Complication. Türk Toraks Derneği 15.Yıllk Kongresi.  Antalya, Türkiye, 11-15 Nisan 2012

4) M. O.Özyurtkan, A. E. Balcı, M. Kılıç, S. Polatoğlu, D. Ö. Tüten. Göğüs Cerrahisinde Nadir Durumlar: Spontan Pnömomediyastinum Vakaları. Rare Disorders in Thoracic Surgery: Cases of Spontaneous Pneumomediastinum.  Türk Toraks Derneği 15.Yıllk kongresi.  Antalya, Türkiye,11-15 Nisan 2012

5) Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, İbrahim Halil Özercan, Oktay Burma, Murat Kılıç, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu. Timolipoma Vakalarımız. Our Thymolipoma Cases.  Türk Toraks Derneği 15.Yıllk kongresi.  Antalya, Türkiye,11-15 Nisan 2012

6) A. E. Balcı, M. O.Özyurtkan, M. N. Dağlı, M. Kılıç, S.Polatoğlu, D. Ö. Tüten.Sağ Süperior Vena Kava Yokluğunda Persistan Sol Süperior Vena Kava ve Pektus Ekskavatum: Son Derece Nadir Bir Birliktelik.Persistent Left Superior Vena Cava with Absent Right Superior Vena Cava and PectusExcavatum: An Extremely Rare Presentation. Türk Toraks Derneği 15.Yıllk kongresi.  Antalya, Türkiye,11-15 Nisan 2012

7)Nadir Mediasten Kitleleri:Mediyastinal Troid.

Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan,İbrahim Halil Özercan, Murat Kılıç, Siyami Aydın, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu. 3-7 Nisan 2013. Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongre Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek -Antalya.

8)Çocuklarda Nadir Görülen Mediasten Kitlesi Schwannom. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Sadet akarsu,Mustafa Akın, Akın Eraslan Balcı Murat Kılıç, Siyami Aydın, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu.  3-7 Nisan 2013. Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongre Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek -Antalya.

9)Nadir Bir Tüp Torakostami Komplikasyonu: Retroperitona Yönelen Göğüs Tüpü.Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Murat Kılıç,Siyami Aydın, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu. 3-7 Nisan 2013. Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongre Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek -Antalya.

10) Yanlış Tanılar: Lenfadenopati Sanılan Bir servikal Kot Vakası. Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Siyami Aydın, Murat Kılıç, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu.  3-7 Nisan 2013. Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongre Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek -Antalya

11) Diyafragma Evantrasyonunun Eşlik Ettiği Multiple Anomalili Hasta. Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan,Murat Kılıç,Siyami Aydın,Mustafa Necati Dağlı, Ayşe Murat Aydın, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu. 3-7 Nisan 2013 Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongre Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek -Antalya

 

12) M. O. Özyurtkan,  A. E. Balcı, M.Kılıç, S.Polatoğlu, D. Ö. Tüten, S. Aydın. İyatrojenik Pnömotorakslar: 10 Yıllık Klinik Deneyim ve Sonuçlar. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye. 25-28 Nisan 2013

13)  M. O. Özyurtkan,  A. E. Balcı, M.Akın, M.Kılıç, S.Polatoğlu  D. Ö. Tüten, S. Aydın. Kanat Skapulanın Nadir Bir Sebebi: Herediter Multiple Ekzositoz.  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye. 25-28 Nisan 2013

14) A. E. Balcı, M. O. Özyurtkan, S.Polatoğlu, M.Kılıç, D. Ö. Tüten, S. Aydın. Tek Akciğer Ventilasyonu Sonrası Meydana Gelen Bir Reekspansiyon Akciğer Ödemi Vakası. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye. 25-28 Nisan 2013

15) M. O. Özyurtkan,  A. E. Balcı,M.Akın, S.Polatoğlu, M.Kılıç,  D. Ö. Tüten, S. Aydın.  Primer Plevral Leiyomiyosarkom. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya,Türkiye 25-28 Nisan 2013

16) A. E. Balcı, M. O.Özyurtkan, M.Akın, M.Kılıç, S.Polatoğlu, D. Ö. Tüten, S. Aydın. Nadir Bir Mediyasten Kitlesi: Malign Fibröz Histiyositom. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye. 25-28 Nisan 2013

17) A. E. Balcı,M. O. Özyurtkan, M.Akın, S.Polatoğlu, M.Kılıç,D. Ö. Tüten, S. Aydın. İzole Diyafragma Kist Hidatiği: Oldukça Nadir Bir Durum.   Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi , Antalya, Türkiye 25-28 Nisan 2013

18) M. O. Özyurtkan,  , A. E. Balcı,M.Akın, M.Kılıç, S.Polatoğlu, D.Ö. Tüten, S. Aydın. Oldukça Nadir Bir Mediyasten Kitlesi: Bilateral İntramural (Periöjefajial )Bronkojenik Kist. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi , Antalya, Türkiye 25-28 Nisan 2013

19) D.Ö. Tüten, S. Polatoğlu, H.Eröksüz, R. Bal, A. E. Balcı, M. O. Özyurtkan, M.Kılıç. Özofagus Koroziv Madde Yanıklarının Tedavisinde İntramural uygulanan Kortikosteroitlerin Etkisi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi , Antalya, Türkiye 25-28 Nisan 2013

20)  EP-205 Akciğerin Dev Malign Fibröz Histiositoması. M. Kılıç, A. E. Balcı, S. Polatoğlu, S. Aydın.  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi,  İzmir, Türkiye 15-19 Ekim 2014

21) EP-194 Meniskus Ameliyatı Öncesi Tansiyon Pnömotoraksa Neden Olan Rüptüre Kist Hidatik Olgusu. Murat Kılıç, Akın Eraslan Balcı, Derya Tüten. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim İzmir, Türkiye 15-19 Ekim 2014

22)  SS-089 Hiperhidroziz Nedeniyle Yapılan 24 Torakoskopik Sempatektomi Ameliyatı Ve Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi. Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Siyami Aydın. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim İzmir, Türkiye 15-19 Ekim 2014

23) SS-026. Diffüz Malign PlevralMezotelyomalı 57 Hastada Plevrektomi/Dekortikasyon Operasyonu Sonuçları. Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Siyami Aydın.  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim İzmir, Türkiye 15-19 Ekim 2014

24) SS-25.Erişkin Ampiyemli 109 Hastada Cerrahinin Sonuçları ve Prognozu Etkileyen Faktörlerin Analizi. Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu, SiyamiAydın.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi,15-19 Ekim İzmir, Türkiye 15-19 Ekim 2014

25) Genitoüriner ve Sternum Tüberkülozu Birlikteliği: Nadir Bir Vaka. A. E. Balcı, M. O. Özyurtkan, M. Akın, S.Aydın, D. Ö. Tüten, M. Kılıç, S.Polatoğlu. Türk Toraks Derneği17. Yıllık Kongresi.Antalya, Türkiye, 2-6 Nisan 2014

26)  Prımer Malign Pulmoner Melanom ,Prımary Malıgnant Pulmonary Melanoma. A. E. Balcı, M. Kılıç, M.Akın, A. Murat. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. Antalya, Türkiye, 12-15 Mart 2015

27)  Minimal İnvaziv Pektus Ekskavatum Operasyonu Sonrası Akut Selim Miyozit. A. E. Balcı, M. Kılıç,S. Polatoğlu, S. Aydın Türk Toraks Derneği 18.Yıllk kongresi. Titanic Deluxe Otel Belek-  Antalya/Türkiye 1-5 Nisan 2015

28) ”SS015 Vücut Üst Yarısındaki hiperhidrozis İçin Yapılan Torakal Sempatik Zincir Operasyonlarının Ayak Hiperhidrozisine Etkisi”  A. E. Balcı, S. Polatoğlu, Derya Tüten, Murat Kılıç, S. Aydın. Türk Toraks Derneği 18.Yıllk kongresi. Titanic Deluxe Otel Belek-  Antalya/Türkiye 1-5 Nisan 2015

29) ”SS012 Hiperhidrozis Operasyonlarında Sempatektomi ve Sempatikotomi yöntemlerinin Karşılaştırıması.  A. E. Balcı, Derya Tüten, M.Kılıç, S. Polatoğlu,  S. Aydın. Türk Toraks Derneği 18.Yıllk kongresi. Titanic Deluxe Otel Belek- Antalya/Türkiye 1-5 Nisan 2015

 

30)Toraksa Metastaz Yapan Batın Sinovyal Sarkomu. A. E. Balcı, M. Kılıç, D. Ö. Tüten, S. Polatoğlu, S. Aydın. Türk Toraks Derneği 18.Yıllk kongresi,Titanic Deluxe Otel Belek-  Antalya/Türkiye 1-5 Nisan 2015

31) AnjinaPektoris ile Başvuran Nadir Özefagus Duplikasyon Kisti. A. E. Balcı, M. Kılıç, D. Ö. Tüten, S. Polatoğlu, S. Aydın.Türk Toraks Derneği 18.Yıllk kongresi, Titanic Deluxe Otel Belek- Antalya/Türkiye 1-5 Nisan 2015

32) Metastatik Akciğer Leiyomiyosarkomu.

Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Tüten, Suna Polatoğlu, SiyamiAydın .

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015,Susesi Otel Antalya/Türkiye

33) Dirençli Bronkoplevral Fistülü Olan Akciğer Kanseri Olgusunun Omentum Flap ile Başarılı Yönetimi

Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Tüten, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015,Susesi Otel Antalya/Türkiye

34)Anjina Tablosu Oluşturan Nadir Bir Özefagus Duplikasyon Kisti.

Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Tüten, Suna Polatoğlu, SiyamiAydın

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015,Susesi Otel Antalya/Türkiye

35) Akciğer Kitleleri ve Plevral Malignitelerde PET CT’nin Mediyastinoskopi veyaTorakotomi ile Karşılaştırılması. Murat Kılıç, Akın Eraslan Balcı.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015,Susesi Otel Antalya/Türkiye

Katıldığı Kurs ve Kongreler :

 1. Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi. 22-28 Ekim 2008, İstanbul
 2. Mesleki Rol Gelişim Eğitimi. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22-24 Ekim 2009, Erzurum
 3. Nadir Görülen İntratorasik Tümörler Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, Gaziantep
 4. Akciğerin Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Sempozyumu. Dicle üniversitesi Kongre Merkezi. 17-20 Kasım 2011, Diyarbakır.
 5. Mesleki Gelişim Kursu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 22 Aralık 2012, Malatya
 6. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi 11-15 Nisan 2012, Side- Antalya.
 7. Akciğer Cerrahisinde Perioperatif Değerlendirme ve Komplikasyon Yönetimi Kursu, Türk Toraks Derneği 11Nisan 2012, Side- Antalya
 8. Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu Türk Toraks Derneği Okulu 22-23 Haziran 2012 , Elazığ.
 9. Türk ToraksDerneği Göğüs Cerrahisi Kış Okulu 9-13 Ocak 2013, Antalya.
 10. Türk ToraksDerneği Yıllık Kongresi 3-7 Nisan 2013, Belek- Antalya.
 11. Göğüs Cerrahisinde Zor Olgulara Yaklaşım Kursu, Türk Toraks Derneği 3 Nisan 2013 , Belek- Antalya.
 12. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya.
 13. Göğüs Cerrahisinde Sınırda Cerrahinin Püf Noktaları Kursu, 25 Nisan 2013 , Antalya.
 14. Özofagus Kanserinde Cerrahi Teknikler Kursu.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Özefagus Çalışma Grubu 19-20 Eylül 2013 , Erzurum.
 15. Solunum Acilleri Kursu, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 22 Şubat 2014 , Elazığ.
 16. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014 Çeşme , İzmir.
 17. Trakea ve Bronşlar Üzerinde Cerrahi Teknik Uygulamalar Kursu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 15 Ekim 2014, Çeşme , İzmir.
 18. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek / Antalya
 19. Göğüs Duvarı Patolojileri Kursu, Türk Toraks Derneği, 2 Nisan 2014, Belek Antalya
 20. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs cerrahisi kongresi 23-26 Nisan 2015, Susesi Luxury Resort Belek / Antalya
 21. Torasik Onkolojiye ESTS Bakış Açısı Kursu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 23 Nisan 2015, Susesi Luxury Resort Belek / Antalya
 22. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 1-4 Mart 2016 , WOW Kremlin & Topkapı Palace Kundu / Antalya
 23. Sağlıkta Risk Yönetimi Kursu (T.c Sağlık Bakanlığı), 1 Mart 2016, WOW Kremlin & Topkapı Palace Kundu / Antalya
 24. Göğüs Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu/ Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 24-25 Eylül 2016.  Kalegöl Otel / Malatya
 25. Uluslararası Katılımlı II.Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi 8-10 Aralık 2016. Susesi Luxury Resort Belek/ Antalya

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/?page_id=276