Prosedürler


Wordicon

Belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

1-YAZILI DÜZENLEMELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

2-ECZANE İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

3-AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

4-İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

5-YARIM DOZ İLAÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

6-HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR

7-HASTA HASTA YAKINI EĞİTİM PROSEDÜRÜ

8-PATOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

9-KORONER YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

10-ÇOCUK YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜÜ

11-TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ

12-GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜÜ

13-GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ

14-HEMODİYALİZ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

15-HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

16-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

17-KLİNİK İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

18-KISMİ DOZA KONU OLAN İLAÇLARIN STABİLİTESİNİN KORUNMASINA YÖNELİK PROSEDÜR

19-İLAÇ ADVERS ETKİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

20-MUTFAK İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

21-POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

22-DOKÜMANLARIN-KONTROLÜ-PROSEDÜRÜ

23-KOMİTE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

24-KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ

25-ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

26-ÇAMAŞIRHANE İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

27-MORG İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

28-GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

29-DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

30-KISITLAMA KULLANIMI VE KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM PROSEDÜRÜ

31-HASTA HAKLARI İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

32-HASTA MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

33-HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

34-HASTA VEVEYA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME VE RIZA ALMA PROSEDÜRÜ

35-RADYOLOJİ ÜNT.İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

36-ANESTEZİ REANİMASYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

37-BİYOKİMYA LABORATUARI TESTLERİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİ

38-BİYOKİMYA LABORATUARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

39-MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

40-DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

41-EĞİTİM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

42-YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

43-MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

44-ENDOSKOPİ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

45-TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

46-ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

47-ARŞİV BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

48-ANJİO ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

49-PSİKİYATRİ KLİNİĞİ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

50-PALYATİF BAKIMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

51-HEK PROSEDURU

52-KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)BAKIM PROSEDÜRÜ

53-TIBBI CIHAZ ARIZA BILDIRIMI VE MUDAHELE PROSEDURU

54-ANESTEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

55-YANLIŞ TARAF CERRAHİSİNİ ÖNLEME PROSEDÜRÜ

56-INSAN KAYNAKLARI YNETIMI PROSEDR

57-ÖZDEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

58-DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROSEDÜRÜ

59-HASTA BAKIMINA İLİŞKİN SÜREÇLERİN TANIMLANMASI

60-TIBBİ CİHAZ BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

61-MALZEME VE CİHAZLARIN TEMİNİNE YÖNELİK DÜZENLEME PROSEDÜR

62-MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİM PROSEDÜRÜ

63-GOSTERGE YONETIM PROSEDURU

64-DIŞ LABORATUVAR HİZMET İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

66-KOMPLİKE VAKALARDA DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI SÜREÇLERİN İZLEMİ PROSEDÜRÜ

67-BILGI YONETIM SISTEMI POLITIKASINA ILISKIN PROSEDUR

68-NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/?page_id=947