AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 mdhlogo

AKILCI İLAÇ KULANIMI EKİBİ

 baklogo
KODU:KY.YD.91 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

 

 1. EKİBİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Etkinliği
 • Gereksiz İlaç Kullanımın Engellenmesi
 • Antibiyotik Kullanımının Kontrol Altında Olması
 • Profilaksi’ yi Etkin Gerçekleştirmek İlaç Yan Etkileriyle İlgili Önlemler
 • Hasta Ve Yakınlarının Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitimi

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:
 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. EKİBİN YER ALAN KİŞİLER:

1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

1 Dahili Branş Uzmanı

1 Eczacı

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Eczacı Ecz. Aycan GÜLER
2 Yönetim Temsilcisi Dr. İbrahim EDİS
3 Dahili Branş Uzmanı Uz. Dr. Gülden BİLİCAN

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/akilci-ilac-kullanimi-2/