*ANTİBİYOTİK KONTROL

 mdhlogo

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

baklogo
KODU:KY.YD.98 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

1.Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi branşlardan bir uzman, Pediatri uzmanı ve Eczacı’ dan oluşur.

 

2.Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

  • Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
  • Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
  • Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
  • MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
  • Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
  • Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
  • Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak

 

 3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Enfeksiyon Uzmanı Uz. Dr. Aysun SARIBUĞA
2 Cerrahi Branş Uzmanı Op. Dr. Didem ARIKAN
3 Pediatri Branş Uzmanı Uz.Dr. Şenay ÇOBAN
4 Eczacı Ecz. Aycan GÜLER

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/antibiyotik-kontrol/