*ANTİBİYOTİK KONTROL

 mdhlogo

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

baklogo
KODU:KY.YD.98 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1

 

1.Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi branşlardan bir uzman, Pediatri uzmanı ve Eczacı’ dan oluşur.

 

2.Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

  •  Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
  •  Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
  •  Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
  •  MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
  •  Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
  •  Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
  •  Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak

 

 3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Enfeksiyon Uzmanı Dr. Fatoş BERDAN
3 Cerrahi Branş Uzmanı Dr. Bahattin BAYAR
4 Pediatri Branş Uzmanı Dr. Şenay ÇOBAN
5 Eczacı Ecz.Aycan GÜLER

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/antibiyotik-kontrol/