*Atık Yönetim Ekibi

mdhlogo

ATIK YÖNETİM EKİBİ

baklogo
KODU:KY.YD.97 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 05 REVİZYON TARİHİ: 13.06.2018 SAYFA NO: 1/1
   1. ATIK YÖNETİM BİRİMİNİN TEŞKİLİ:

Hastane bünyesinde tıbbi, evsel ve geri dönüşümlü atıkların atık politikasına uygun olarak toplanması ve bertarafının sağlanması için Atık Yönetim Birimi kurulur.

   • Tıbbi Hizmetlerden
   • Kalite Yön. Direktörü
   • Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
   • İdari Hizmetler Yöneticisi
   • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
   • Biyokimya Uzmanı
   • Mikrobiyoloji Uzmanı
   • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.
   • Atık Yönetim Sorumlusu
   1. ATIK YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
   • Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Tıbbi Atık Yönetim Planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlar.
   • Atık yönetimi ile ilgili eğitimleri planlamak.
   • Denetim rapor ve kayıt çalışmalarını yapmak.
   • Atık yönetimi için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanı belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.
   • Atık azaltma stratejisi geliştirmek.
   • Birim olağan durumlarda 2 ayda bir, olağanüstü durumlarda derhal toplanır. Atık yönetim sorumlusunun belirlediği gündeme göre kararlarını alır ve uygulamaya koyar.
   1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 Ayda Bir
   2. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:
S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Esin Engin ASLAN
3 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
4 Enfeksiyon  Uzmanı Uz.Dr. Aysun BENLİ
5 Biyokimya Uzmanı Uz.Dr.Mustafa Taner YELER
6 Mikrobiyoloji Uzmanı Uz.Dr. Şeyma SİNGER
7 Patoloji Uzmanı Uz.Dr. Deniz İNCİ
8 Enfeksiyon Hemşiresi Hilal TAŞ
9 Enfeksiyon Hemşiresi Figen ÇAVUŞ
10 Atık Yönetim Çalışanı Çaçan YAKDİ
11 Çevre Sağ.Tekn. Remzi KUÇKAR

Neslihan GÖL

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/atik-yonetim-ekibi/