*BEYAZ KOD EKİBİ

 

 mdhlogo

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 baklogo
KODU:KY.YD.94 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 05 REVİZYON TARİHİ: 8.08.2018 SAYFA NO: 1/1

 

 1. Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:

Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşur.

 

 1. Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,
 • Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 • Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 • Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

 

3.Çalışma Usul ve Esasları:

 • Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.
 • Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.
 • Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
 • Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.
 • Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

Beyaz Kod Müdahaşe Ekibi
 Mesai Saatleri İçerisinde (08.00-16.00)              Mesai Saatleri Haricinde Yedek
Görevi Adı /soyadı
Tıbbi hizmetler yöneticisi İbrahim EDİS İdari şef Hakan ERTİLAV
İdari hizmetler yöneticisi Engin ARSLAN Nöbetçi hemşire Yusuf TEKİN
Sağlık bakım hizmetleri yöneticisi Arife AKSAK Nöbetçi güvenlik

 

Pınar UYANIK
Sivil savunma uzmanı Ekrem AYDIN Şirin TOPLU
Psikolog İlter AKTAŞ Vedat AKHAN
Güvenlik sorumlusu Erkan KONUK Murat GÖÇMEN
İş Sağlığı ve Güvenliği

  (İşyeri Hemşiresi)

Dilek KAVAKÇI

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

1 / 1

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/beyaz-kod-ekibi/