*BEYAZ KOD EKİBİ

 

 mdhlogo

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 baklogo
KODU:KY.YD.94 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1
 1. Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:

Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal

hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşur.

 1. Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 •  Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1.    Komite Yer Alan Kişiler:
NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. Abdurrahman ÖZDEN
İdari Hizmetler Yöneticisi Esin Engin ASLAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
Psikolog İlter AKTAŞ
Sivil Savunma Uzmanı Şirin TOPLU
Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep DURNA ÇIPLAK

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

1 / 1

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/beyaz-kod-ekibi/