*Bilgi Güvenliği Ekibi

mdhlogo

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

baklogo
KODU:K.KY.YD.99 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 18.05.2018 SAYFA NO: 1/1

 Bilgi Güvenliği Ekibi:

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde; Hastane Bilgi Yönetim Sistemindeki bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi oluşturulur.

Ekip; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü ve Bilgi-İşlem sorumlusu çalışanından oluşur.

 

  1. Hasta Güvenliği Komitesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
  • Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
  • Bilgi güvenliği için olası riskleri belirlemek,
  • Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemek,
  • Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak,
  • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak 
  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde,   Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Toplantılar gerçekleştirilir.   Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

  1. Komitede Yer Alan Kişiler: 

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Hakan ERTİLAV
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Yusuf TEKİN
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
5 Bilgi İşlem Sorumlusu Yılmaz TOPLU
6 Kalite Birim Çalışanı Ayhan YILMAZ

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/bilgi-guvenligi-ekibi/