*Bina Turları Ekibi

mdhlogo

BİNA TURU EKİBİ

 baklogo
KODU:KY.YD.90 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

 

 

 1. BİNA TURU EKİBİ: Hastane bünyesinde fiziksel durum, tesis güvenliği ve yönetimi, işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta ve çalışan memnuniyeti ve diğer hususlara dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için bina turları yapılır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.

 

 1. BİNA TURU TALİMATI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIR:

Talimat:

 • 3 Ayda bir her ayın ilk haftası bina turu yapılır.
 • Bina turuna katılacak kişiler olmadığında yerine vekâlet edecek kişiler ile bina turu yapılır.
 • Bina turunun yapılacağı tarih, bir gün öncesinde kalite yönetim direktörü tarafından bina turu ekibine bildirilir.
 • Bina turu esnasında fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.
 • Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır.
 • Bina turu esnasında bina turu kayıt formu doldurularak tespit edilen aksaklıklar, başlatılan

düzeltici/önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.

 

 1. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI: Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr.Hakan ERTİLAV
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Ensar ALAKUŞ
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Kalite Yön. Direktörü Dilek KAVAKÇI
5 Teknik İşler Sorumlusu Şemsettin PEKER
6 Sivil Savunma Uzmanı Ekrem AYDIN

  

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/bina-turlari-ekibi/