*Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

mdhlogo

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN

ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ EKİBİ

 baklogo
KODU:KY.YD.96 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1

 

 

1.AMAÇ:

  • Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır,
  • Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir,
  • Görüşler Her ay değerlendirilmeli,
  • Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmalı,
  • Çalışanların görüşleri değerlendirilmelidir. Değerlendirmede; kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalıdır.

 

2.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr. Kenan AKPOLAT
3 Kalite Yön. Direktörü Fehmi Kuzey VURAR
5 Sosyal Hizmetler Uzmanı Ahmet BARAN
4 Çalışan Güvenliği Hemşiresi Zeynep DURNA ÇIPLAK

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/calisanlarin-goruslerinin-degerlendirmesi-ekibi/