ÇOCUK KARDİYOLOJİ DOKTORU UZM.DR.YELİZ SEVİNÇ HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

Muş Devlet Hastanesinde yeni açılan branşlardan olan Çocuk Kardiyoloji Uzm.Dr. Yeliz SEVİNÇ görevine başlamıştır.

Çocuk Kardiyolojisi Branşı;

Çocuk Kardiyoloji branşında anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak, 18 yaş bitimine kadar olan fetüs, bebek, çocuk ve ergen kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar arasında daha çok doğuştan kalp hastalıkları (delikler, darlıklar), sonradan gelişen kalp hastalıkları (romatizmal kapak hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar) ve kalp ritmi bozuklukları bulunmaktadır.

Hastalarımız sıklıkla kalpte üfürüm duyulması, morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop) ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadır. Hastalarımızın büyük kısmında elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi ve ekokardiyografi (EKO) gibi yöntemlerle tanı konulabilmektedir. Anne karnındaki bebek kalbi ise “fötal EKO” ile değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda efor testi, HOLTER monitörizasyonu, kalp kateterizasyonu, anjiografi ve diğer yöntemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda spor yapan çocukların kalp hastalığı riski açısından değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

hastanemizde çocuklarda kalple ilgili yapılan işlemler  ;

-Elektrokardiyogram.(EKG)

-Transtorasik Elektrokardiyografi (EKO)

-Holter (EKG)

-Efor testi

-Tansiyon Holter

Fetal EKO (Anne karnındaki bebeğin kalbini değerlendirilmesi.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/cocuk-kardiyoloji-doktoru-uzm-dr-yeliz-sevinc-hasta-kabulune-baslamistir/

Önceki yazıyı okuyun:
Muş’ta 2017’nin Son ve 2018’in İlk Bebekleri

Muş’ta 2018 yılının ilk bebekleri, Şervan ve Umut bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi. Muş...

Kapat