GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

MUŞ DEVLET HASTANESİ

2018 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

 

 

Kalite Yönetimi

 • DÖF Sonuçlandırma Oranı

 

Ayhan YILMAZ Fazilet DURAN

 

Dilek KAVAKÇI

 

Acil Durum Yönetimi

 • Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
Songül ÖZDİL  Ayhan YILMAZ Uz.Dr. Sibel AKGÜL

 

 • Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
Fazilet DURAN  Dilek KAVAKÇI Dr.İbrahim EDİS

 

 • Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
M.Şirin TOPLU  Ekrem AYDIN Ayhan YILMAZ

 

 • Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
Songül ÖZDİL Ayhan YILMAZ Uzm.Dr.Sibel AKGÜL

 

Eğitim Yönetimi

 • Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
Sevim ÖZDEN  Fikriye DAĞLARDAN Arife AKSAK

Dr.Hakan ERTİLAV

 

 • Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Sevim ÖZDEN  Fikriye DAĞLARDAN Arife AKSAK

Dr.Hakan ERTİLAV

 

Hasta Deneyimi

 • Hasta Memnuniyet Oranı
Ayhan YILMAZ  

Dilek KAVAKÇI

Dr.Hakan ERTİLAV

 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 • Çalışan Memnuniyet Oranı
Ayhan YILMAZ Fazilet DURAN

 

Dr.Hakan ERTİLAV
 • Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı
Dilek KAVAKÇI  

Fazilet DURAN

Dr. İbrahim EDİS
 • Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
Dilek KAVAKCI Fazilet DURAN

 

Dr.İbrahim EDİS
 • Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
Dilek KAVAKCI Fazilet DURAN

 

Dr.İbrahim EDİS
 • Personel Devir Hızı
Ersin KAYA

 

Ayhan YILMAZ

 

  Arife AKSAK-Mazhar YILDIZ-Dr.Hakan ERTİLAV
 • Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı
Pınar UYANIK Arife AKSAK

 

Dr.İbrahim EDİS
 • Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı
Dilek KAVAKCI Fazilet DURAN

 

Dr.İbrahim EDİS
 • Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı
Pınar UYANIK Dilek KAVAKÇI

 

Arife AKSAK

 

 

 

Hasta Bakımı

 • Düşen Hasta Oranı
Dilek KAVAKÇI Fazilet DURAN Dr.İbrahim EDİS
 • Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı
Songül ÖZDİL

 

Dilek KAVAKÇI Uz.Dr.Sibel AKGÜL

 

İlaç Yönetimi

 • İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Aycan GÜLER Ayhan YILMAZ Dr.İbrahim EDİS

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

 • El Hijyeni Uyumu
 • Santral VenözKateterİlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
 • ÜrinerKateterİlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
 • Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay
 • UmblikalKataterİlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
 • Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı
 • Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

 

Figen ÇAVUŞ   Hilal TAŞ Uz.Dr.Aysun BENLİ –Uz.Dr.Fatoş BERDAN

 

Transfüzyon Hizmetleri

 • İmha Edilen Kan Miktarı
Faruk ALGEMİ Uz.Dr.İffet Merve UÇAR

 

Radyasyon Güvenliği

 • Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı
 • Tekrarlayan Çekim Sayısı

 

Samet ÖZDİL Uz.Dr.Mehmet KOÇAK

 

Acil Servis

 • Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
 • Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
 • Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi
 • Hasta Sevk Oranı

 

Uz.Dr.Cihan BÜYÜKSÜTCÜ   Derya AKAR

Hanifi İSTEMİ

Meltem TEKİNER

Dr.İbrahim EDİS

 

Ameliyathane

 • Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı
 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları
 • Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı
 • Ameliyat Masası Kullanım Oranı
 • Ameliyat Masası 2 Vaka Arasında Geçen Süre Ortalaması
Hatice POLAT Songül ÖZDİL Op.Dr.Ömer CENGİZ

 

Yoğun Bakım Ünitesi

 • Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Muhittin ESEN   Uz.Dr.Sibel AKGÜL
Veli HAKAN   Uz.Dr.Veysel  ÇELİKTEPE
Banu SEVİMLİ   Uz.Dr.Buğra SAĞLAM
Ebru ÖZÇELİK   Uz. Dr. Fatih ÖZTÜRK
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
Muhittin ESEN   Uz.Dr.Sibel AKGÜL
Veli HAKAN   Uz.Dr.Şenay ÇOBAN
Banu SEVİMLİ   Uz.Dr.Sema ERTÜRK
Ebru ÖZÇELİK   Uz. Dr. Erkan ALPASLAN
Nevroze HAZAR   Uz.Dr.Tuba ÖZDEMİR
 • Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
Muhittin ESEN  

 

  Uz.Dr.Sibel AKGÜL
Veli HAKAN   Uz.Dr.Veysel ÇELİKTEPE
Banu SEVİMLİ   Uz.Dr.Buğra SAĞLAM
Ebru ÖZÇELİK   Uz. Dr. Fatih ÖZTÜRK

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite Oranı
Nevroze HAZAR Uz. Dr.Tuba ÖZDEMİR

Doğum Hizmetleri

 • Sezeryan Oranı
 • Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
 • Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
 • Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
 • Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
 • Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
Meltem TEKİNER Op.Dr.Mehmet Musa ASLAN

 

Diyaliz Hizmetleri

 • Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı
 • Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’ den Düşük Hasta Oranı
Yasemin IŞIK Alican ONGÜR Uz.Dr.Cengiz BULUT

Biyokimya Laboratuvarı

 • Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
 • Kaybolan Numune Oranı
 • İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Muhammed Faruk DEMİRHAN Uz.Dr. Mustafa Taner YELER

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
 • Kaybolan Numune Oranı
 • Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
 • İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
 • İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
 • Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
 • Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Mürşit KIZILKAYA Uz.Dr. Şeyma SİNGER

 

Patoloji Laboratuvarı

 • Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı
 • Kaybolan Numune Oranı
 • Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Hayal BAKİ Uz.Dr. Deniz İNCİ

 

Bilgi Yönetim Sistemi

 • Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi
 • HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Yılmaz TOPLU Yusuf TEKİN

 

 

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

 • Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

 

Necmi TATAR Yusuf TEKİN

 

Koroner Arter Hastalığı

 • İlk Başvuruda LDL Ölçümü Yapılan KAH Tanısı Almış Hasta Oranı
 • Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Koroner Arter Hastası Oranı
 • Kan Basıncı Değeri Kontrol Altında Olan Hasta Oranı
 • Koroner Anjiografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan Hasta Oranı
 • Koroner Anjiografi Yapılan Hasta Oranı
 • Koroner Anjioplasti Yapılan Hasta Oranı
 • Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oranı
 • By-Pass Cerrahisi Uygulama Oranı
 • Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı
 • KAH Tanılı Hastalarda Miyokard Enfarktüsü Görülme Oranı
 • By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı
 • By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı
 • Bypass İşleminde Otolog Damarların Kullanılma Oranı
 • AMİ’da Vaka Gelişinde Aspirin Verilmesi
 • AMİ’da Hastaneye Varış İtibariyle 30 Dakika İçinde Fibrinolitik Tedavi Uygulanma Oranı
 • AMİ’da Hastaneye Varış İtibariyle 90 Dakika İçinde Primer Perkütan Koroner Girişim(PCI) Uygulanma Oranı
 • AMİ Vaka Ölüm Oranı

 

Uz. Dr. Fatih ÖZTÜRK   Ebru ÖZÇELİK   Dr. Hakan ERTİLAV

Kalça Kırığı

 • Hastaneye Başvurudan Sonra 48 Saat İçinde Başlatılan “Kalça Kırığı Cerrahisi” Oranı
 • Kalça Kırığı Mortalite Oranı

 

Op.Dr.Ömer CENGİZ   Şerife SUBAŞI Dr. Hakan ERTİLAV

 

Artroplasti (Diz ve Kalça Eklemi)

 • Dislokasyon Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
 • Reoperasyon Gereken Hasta Oranı (İlk 12 Ay)
 • Reoperasyon Gereken Hasta Oranı (İlk 2 Ay)
 • Ortalama Kalış Gün Sayısı
 • Revizyon Cerrahisi Gereken Hasta Oranı (İlk 12 Ay)
 • Operasyon Gününde Profilaktik Antibiyotik Verilme Oranı
 • İlk 2 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
 • İlk 12 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
 • Antitrombotik İlaç Verilen Hasta Oranı
 • Hasta Çıkışında Antitrombotik İlaç Reçete Edilen Hasta Oranı
 • Derin Ven Trombozu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
 • Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
 • Sinir Hasarı Oranı
 • Damar Hasarı Oranı
Op.Dr.Ömer CENGİZ   Şerife SUBAŞI Op.Dr.Hüseyin KURT

 

 

Diyabetes Mellitus

 • HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
 • Yılda En Az 4 Kez HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
 • Son Ölçülen HbA1c ≥%9 Olan Hasta Oranı
 • Son Ölçülen HbA1c ≤ 7 Olan Hasta Oranı
 • Son HbA1c Düzeyi % 7-9 Arasında Olan Hasta Oranı
 • İncelenen Dönemde Eğitim Alan Hasta Oranı
 • Vücut Kitle İndeksi Hesaplanan Hasta Oranı
 • LDL Kolesterol Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
 • LDL Kolesterol Düzeyi <100 Mg/dl Olan Hasta Oranı
 • Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)
 • Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)
 • DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Ölçülen Hasta Oranı
 • DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Son Ölçüm Değeri 130/80 Altında Olan Hasta Oranı
 • DM Tanılı Hastalarda Tütün Kullanım Oranı
 • Nefropati Taraması Amacı ile Mikroalbuminüri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
 • Diyabet Nedeni ile Gelişmiş Böbrek Hastalığı Bulunan Hasta Oranı
 • Göz Muayenesi Yapılan Hasta Oranı
 • Alt Ekstremite Amputasyon Oranı
 • Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Kronik Komplikasyonlar)
 • Ayak Muayenesi Yapılan Hasta Oranı

 

Uz.Dr.Mehmet Sena ERTÜRK Op.Dr.Hüseyin KURT

 

Katarakt Operasyonu

 • Operasyon Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı
 • Sonrası Bir Günden Fazla Yatan Hasta Sayısı/Operasyon Sonrası Yatan Hasta Sayısı
 • Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı
 • Operasyon Sonrası Bir – Üç Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı
 • Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
 • Operasyon Sonrası Bir – Üç Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
 • Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Gerçekleştirilen Reoperasyon Oranı
 • Operasyon Sonrası Altı Ay İçinde Yeniden Katarakt Gelişme Oranı
 • Operasyon Sonrası Bir Yıl İçinde Gelişen Dekolman Sıklığı
 • Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı

 

Op.Dr.Meryem DONBALOĞLU  Nebahat YILMAZ Op.Dr.Hüseyin KURT

İnme

 • Hastaneye Ambulans ile Ulaşım Oranı
 • Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı
 • İskemik İnme Tanılı Hastalara Etiyolojik İnceleme için Transözofagiyal Ekokardiyografi (TEE) Yapılma Oranı
 • İskemik İnme Tanılı Hastalara Etiyolojik İnceleme için Karotis-VertebralDoppler Ultrasonografi (USG) Yapılma Oranı
 • İntravenözTrombolitik Tedavi Uygulama Oranı
 • İntravenözTrombolitik Tedavi ile İlişkili Tedavi Sonrası İlk 24 Saatte Hemoraji Komplikasyonu Gelişme Oranı
 • İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Uygulanma Oranı
 • İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi/Trombektomi Tedavisi Sonrasında İlk 24 Saatte Hemorojik Komplikasyon Gelişme Oranı
 • Dekompresif Cerrahi Uygulanma Oranı
 • Rehabilitasyona Erken Başlama Oranı
 • İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Pulmoner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme Oranı
 • İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Üriner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme Oranı
 • İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Bası Ülseri Komplikasyonunun Gelişme Oranı
 • İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Derin VenTrombozu Komplikasyonunun Gelişme Oranı
 • İnme Sonrası Hastanede Düşen Hasta Oranı
 • İnme Tanısı Alan Hastalarda Taburculuk Sonrası 1 Yıl İçinde Tekrar İnme Geçirilme Oranı
 • “INR” Değeri Takip Edilen Hasta Oranı
 • İnme Sonrası 1 Yıl İçinde “KarotisEndarterektomi” Yapılma Oranı
 • İnme Sonrası 1 Yıl İçinde “Supra-aortikStent” Yapılma Oranı

 

Uz.Dr.Nurettin KOÇ Op.Dr.Hüseyin KURT

 

 

Hazırlayan

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan

Baştabip

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/gosterge-yonetimi-sorumlulari/