HASTANEMİZİN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE HASTALAR İÇİN YAPILAN ETKİNLİKLER.

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde:Ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko sosyal destek hizmeti veren, Hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, Gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan, Etkin ve ulaşılabilir bir hizmetin sunan merkezdir.

Genelde şizofreni ve bipolar hastalara hizmet vermekte,ayrıca Hastaların hafıza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini artırmaya yönelik olarak ayrıcada sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Sanatsal etkinlikler, bahçe uğraşları, sinema günleri,müzikal terapiler ve  sportif faaliyetler düzenlenmektedir.

Uzm.Dr.Gürkan DANIŞAN
HASTANE BAŞHEKİMİ

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/hastanemizin-toplum-ruh-sagligi-merkezinde-hastalar-icin-yapilan-etkinlikler/

Önceki yazıyı okuyun:
HASTANEMİZDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

    Anjiyografi, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde ciltteki küçük bir kesiden (perkütan) veya damar içinden (endovasküler) özel...

Kapat