Klinik Bazlı

Wordicon

Belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

KLİNİK BAZLI GÖSTERGE KARTLARI

01 İLK BAŞVURUDA LDL ÖLÇÜMÜ YAPILAN KAH TANISI ALMIŞ HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

02 KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ YAPILAN KORONER ARTER HASTASI ORANI GÖSTERGE KARTI

03 KAN BASINCI DEĞERİ KONTROL ALTINDA OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

04 KORONER ANJİOGRAFİ ÖNCESİ NONİNVAZİV TEST YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

05 KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

06 KORONER ANJİOPLASTİ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

07 KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA MEDİKAL TEDAVİ VERİLME ORANI GÖSTERGE KARTI

08 By-Pass CERRAHİSİ UYGULAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

09 KORONER REANJİOGRAFİ UYGULAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

10 KAH TANILI HASTALARDA MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GÖRÜLME ORANI GÖSTERGE KARTI

11 By-Pass CERRAHİSİ SONRASI MORTALİTE ORANI GÖSTERGE KARTI

12 By-Pass CERRAHİSİ SONRASI REOPERASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

13 By-Pass İŞLEMİNDE OTOLOG DAMARLARIN KULLANILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

14 AMİ’DA VAKA GELİŞİNDE ASPİRİN VERİLMESİ GÖSTERGE KARTI

15 AMİ’DA HASTANEYE VARIŞ İTİBARİYLE 30 DAKİKA İÇİNDE FİBRİNOLİTİK TEDAVİ UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

16 AMİ’DA HASTANEYE VARIŞ İTİBARİYLE 90 DAKİKA İÇİNDE PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

17 AMİ VAKA ÖLÜM ORANI GÖSTERGE KARTI

18 HASTANEYE BAŞVURUDAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE BAŞLATILAN KALÇA KIRIĞI CERRAHİSİ ORANI GÖSTERGE KARTI

19 KALÇA KIRIĞI MORTALİTE ORANI GÖSTERGE KARTI

20 DİSLOKASYON NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

21 REOPERSAYON GEREKEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

12 AY 22 REOPERASYON GEREKEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

2 AY 23 ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI GÖSTERGE KARTI

24 REVİZYONCERRAHİSİ GEREKEN HASTA ORANI (İLK 12 AY) GÖSTERGE KARTI

25 OPERASYON GÜNÜNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK VERİLME ORANI GÖSTERGE KARTI

26 İLK 2 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

27 İLK 12 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

28 ANTİTROMBOTİK İLAÇ VERİLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

29 HASTA ÇIKIŞINDA ANTİTROMBOTİK İLAÇ REÇETE EDİLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

30 DERİN VEN TROMBOZU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

31 PULMONER EMBOLİ NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

32 SİNİR HASARI ORANI GÖSTERGE KARTI

33 DAMAR HASARI ORANI GÖSTERGE KARTI

34 HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

35 YILDA EN AZ 4 KEZ HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

36 SON ÖLÇÜLEN HbA1c≥%9 OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

37 SON ÖLÇÜLEN HbA1c≤ 7 OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

38 SON HbA1c DÜZEYİ %7-9 ARASINDA OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

39 İNCELENEN DÖNEMDE EĞİTİM ALAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

40 VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLANAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

41 LDL KOLESTEROL ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

42 LDL KOLESTROL DÜZEYİ 100 Mgdl OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

43 DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KOMPLİKASYONSUZ) HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

44 DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (AKUT KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

45 DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI ÖLÇÜLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

46 DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI SON ÖLÇÜM DEĞERİ 130 80 ALTINDA OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

47 DM TANILI HASTALARDA TÜTÜN KULLANIM ORANI GÖSTERGE KARTI

48 NEFROPATİ TARAMASI AMACI İLE MİKROALBUMİNÜRİ ÖLÇÜMÜ YAPILAN ORANI GÖSTERGE KARTI

49 DM NEDENİ İLE GELİŞMİŞ BÖBREK HASTALIĞI BULUNAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

50 GÖZ MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI 51 ALT EKSTREMİTE AMPUTASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

52 DM NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KRONİK KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

53 AYAK MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

54 HASTANEYE AMBULANS İLE ULAŞMA ORANI GÖSTERGE KARTI

55 GEÇİCİ İSKEMİK ATAK TANISI ALAN HASTALARDA HASTANEYE YATIŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

56 İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN TRANSÖZOFAGİYAL EKOKARDİYOGRAFİ YAPILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

57 İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN KAROTİS VERTEBRAL DOPPLER USG YAPILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

58 İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

59 İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ İLE TEDAVİ SONRASI İLK 24 SAATTE HEMORAJİ KOMPLİKASYONU GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

60 İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TROMBOLİTİK TEDAVİ VEYA TROMBEKTOMİ TEDAVİSİ UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

61 İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TEDAVİTROMBEKTOMİ TEDAVİSİ SONRASINDA İLK 24 SAATTE HEMORAJİK KOMPLİKASYON GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

62 DEKOMPRESİF CERRAHİ UYGULAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

63 REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

64 İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE PULMONER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

65 İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE ÜRİNER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

66 İNME SONRASINDA HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE BASI ÜLSERİ KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

67 İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE DERİN VEN TROMBOZU(DVT) KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

68 İNME SONRASI HASTANEDE DÜŞEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

69 İNME TANISI ALAN HASTALARDA TABURCULUK SONRASI 1 YIL İÇİNDE TEKRAR İNME GEÇİRİLME ORANI GÖSTERGE KARTI

70 INR’ DEĞERİ TAKİP EDİLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

71 İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘KAROTİS ENDARTEREKTOMİ’ YAPILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

72 İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘SUPRA AORTİKSTENT’ YAPILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

73 OPERASYON SIRASINDA ÖN VİTREKTOMİ YAPILAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

74 OPERASYON SONRASI BİR GÜNDEN FAZLA YATAN HASTA SAYISIOPERASYON SONRASI YATAN HASTA SAYISI ORANI GÖSTERGE KARTI

75 OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE ENFEKSİYON GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

76 OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE ENFEKSİYON ORANI GÖSTERGE KARTI

77 OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

78 OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

79 OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN REOPERASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

80 OPERASYON SONRASI ALTI AY İÇİNDE YENİDEN KATARAKT GELİŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

81 OPERASYON SONRASI BİR YIL İÇİNDE GELİŞEN DEKOLMAN ORANI GÖSTERGE KARTI

82 KATARAKT OPERASYONU SONRASI 15 GÜN İÇERİSİSNDE KOTROLE GELEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

83 İLK BAŞVURUDA LDL ÖLÇÜMÜ YAPILAN KAH TANISI ALMIŞ HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

 

KLİNİK BAZLI GÖSTERGE FORMLARI

‘INR’ DEĞERİ TAKİP EDİLEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

‘INR’ DEĞERİ TAKİP EDİLEN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

AKUT MİYOKARD INFARKTÜSÜ VAKA ÖLÜM ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

AKUT MİYOKARD INFARKTÜSÜ VAKA ÖLÜM ORANI VERİ ANALİZ FORMU

AKUT MİYOKARD INFARKTÜSÜ VAKA GELİŞİNDE ASPİRİN VERİLMESİ VERİ TOPLAMA FORMU

AKUT MİYOKARD INFARKTÜSÜ VAKA GELİŞİNDE ASPİRİN VERİLMESİ VERİ ANALİZ FORMU

ALT EKSTREMİTE AMPUTASYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

ALT EKSTREMİTE AMPUTASYON ORANI VERİ ANALİZ FORMU

ANTİTROMBOTİK İLAÇ VERİLEN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

ANTİTROMBOTİK İLAÇ VERİLEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

AYAK MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

AYAK MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DAMAR HASARI ORANI ANALİZ FORMU

DAMAR HASARI ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DEKOMPRESİF CERRAHİ UYGULAMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DEKOMPRESİF CERRAHİ UYGULAMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DERİN VEN TROMBOZU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DERİN VEN TROMBOZU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DİSLOKASYON NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DİSLOKASYON NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (AKUT KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI ANALİZ FORMU

DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (AKUT KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KOMPLİKASYONSUZ) HASTA ORANI ANALİZ FORMU

DİYABET NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KOMPLİKASYONSUZ) HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DM NEDENİ İLE GELİŞMİŞ BÖBREK HASTALIĞI BULUNAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

DM NEDENİ İLE GELİŞMİŞ BÖBREK HASTALIĞI BULUNAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DM NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KRONİK KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI

DM NEDENİYLE YATIŞI YAPILAN (KRONİK KOMPLİKASYONLAR) HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI ÖLÇÜLEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI ÖLÇÜLEN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI SON ÖLÇÜM DEĞERİ 130 80 ALTINDA OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

DM TANILI HASTALARDA KAN BASINCI SON ÖLÇÜM DEĞERİ 130 80 ALTINDA OLAN HASTA ORANI

VERİ ANALİZ FORMU DM TANILI HASTALARDA TÜTÜN KULLANIM ORANI VERİ ANALİZ FORMU

DM TANILI HASTALARDA TÜTÜN KULLANIM ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK TANISI ALAN HASTALARDA HASTANEYE YATIŞ ORANI ANALİZ FORMU

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK TANISI ALAN HASTALARDA HASTANEYE YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

GÖZ MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

GÖZ MUAYENESİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

HASTA ÇIKIŞINDA ANTİTROMBOTİK İLAÇ REÇETE EDİLEN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

HASTA ÇIKIŞINDA ANTİTROMBOTİK İLAÇ REÇETE EDİLEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

HASTANEYE AMBULANS İLE ULAŞMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

HASTANEYE AMBULANS İLE ULAŞMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

HASTANEYE BAŞVURUDAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE BAŞLATILAN KALÇA KIRIĞI CERRAHİSİ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

HASTANEYE BAŞVURUDAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE BAŞLATILAN KALÇA KIRIĞI CERRAHİSİ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İLK 2 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İLK 2 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İLK 12 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İLK 12 AYDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İLK BAŞVURUDA LDL ÖLÇÜMÜ YAPILAN KAH (KORONER ARTER HASTALIĞI) TANISI ALMIŞ HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İLK BAŞVURUDA LDL ÖLÇÜMÜ YAPILAN KAH (KORONER ARTER HASTALIĞI) TANISI ALMIŞ HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNCELENEN DÖNEMDE EĞİTİM ALAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU İNCELENEN DÖNEMDE EĞİTİM ALAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘KAROTİS ENDARTEREKTOMİ’ YAPILMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘KAROTİS ENDARTEREKTOMİ’ YAPILMA ORANI VERİ VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘SUPRA AORTİKSTENT’ YAPILMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASI 1 YIL İÇİNDE ‘SUPRA AORTİKSTENT’ YAPILMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE DÜŞEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE DÜŞEN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE DERİN VEN TROMBOZU(DVT) KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE DERİN VEN TROMBOZU(DVT) KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE PULMONER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE PULMONER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE ÜRİNER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME SONRASI HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE ÜRİNER ENFEKSİYON KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASINDA HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE BASI ÜLSERİ KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME SONRASINDA HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNDE BASI ÜLSERİ KOMPLİKASYONUNUN GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNME TANISI ALAN HASTALARDA TABURCULUK SONRASI 1 YIL İÇİNDE TEKRAR İNME GEÇİRİLME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNME TANISI ALAN HASTALARDA TABURCULUK SONRASI 1 YIL İÇİNDE TEKRAR İNME GEÇİRİLME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TEDAVİ TROMBEKTOMİ TEDAVİSİ SONRASINDA İLK 24 SAATTE HEMORAJİK KOMPLİKASYON GELİŞME ORANI TOPLAMA FORMU

İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TEDAVİ TROMBEKTOMİ TEDAVİSİ SONRASINDA İLK 24 SAATTE HEMORAJİK KOMPLİKASYON GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TROMBOLİTİK TEDAVİ VEYA TROMBEKTOMİ TEDAVİSİ UYGULANMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNTRAARTERİYEL GİRİŞİMSEL TROMBOLİTİK TEDAVİ VEYA TROMBEKTOMİ TEDAVİSİ UYGULANMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ İLE TEDAVİ SONRASI İLK 24 SAATTE HEMORAJİ KOMPLİKASYONU GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ İLE TEDAVİ SONRASI İLK 24 SAATTE HEMORAJİ KOMPLİKASYONU GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN KAROTİS VERTEBRAL DOPPLER USG YAPILMA ORANI ANALİZ FORMU

İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN KAROTİS VERTEBRAL DOPPLER USG YAPILMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN TRANSÖZOFAGİYAL EKOKARDİYOGRAFİ YAPILMA ORANI ANALİZ FORMU

İSKEMİK İNME TANILI HASTALARA ETİYOLOJİK İNCELEME İÇİN TRANSÖZOFAGİYAL EKOKARDİYOGRAFİ YAPILMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KAH TANILI HASTALARDA MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GÖRÜLME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KAH TANILI HASTALARDA MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GÖRÜLME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

KALÇA KIRIĞI MORTALİTE ORANI VERİ ANALİZ FORMU

KALÇA KIRIĞI MORTALİTE ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KAN BASINCI DEĞERİ KONTROL ALTINDA OLAN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

KAN BASINCI DEĞERİ KONTROL ALTINDA OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ YAPILAN KORONER ARTER HASTASI ORANI VERİ ANALİZ FORMU

KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ YAPILAN KORONER ARTER HASTASI ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KATARAKT OPERASYONU SONRASI 15 GÜN İÇERİSİNDE KOTROLE GELEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

KATARAKT OPERASYONU SONRASI 15 GÜN İÇERİSİSNDE KOTROLE GELEN HASTA ORANI VERİ

ANALİZ FORMU LDL KOLESTEROL ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

LDL KOLESTEROL ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

LDL KOLESTROL DÜZEYİ KÜÇÜK 100 Mg dl OLAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

LDL KOLESTROL DÜZEYİ küçük 100 Mg dl OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

NEFROPATİ TARAMASI AMACI İLE MİKROALBUMİNÜRİ ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

NEFROPATİ TARAMASI AMACI İLE MİKROALBUMİNÜRİ ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

OPERASYON GÜNÜNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK VERİLME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON GÜNÜNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK VERİLME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SIRASINDA ÖN VİTREKTOMİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SIRASINDA ÖN VİTREKTOMİ YAPILAN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI ALTI AY İÇİNDE YENİDEN KATARAKT GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI ALTI AY İÇİNDE YENİDEN KATARAKT GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE ENFEKSİYON GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE ENFEKSİYON GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN REOPERASYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN REOPERASYON ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR GÜNDEN FAZLA YATAN HASTA SAYISI OPERASYON SONRASI YATAN HASTA SAYISI ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR GÜNDEN FAZLA YATAN HASTA SAYISI OPERASYON SONRASI YATAN HASTA SAYISI ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR YIL İÇİNDE GELİŞEN DEKOLMAN ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR YIL İÇİNDE GELİŞEN DEKOLMAN ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE ENFEKSİYON ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE ENFEKSİYON ORANI VERİ ANALİZ FORMU

OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

OPERASYON SONRASI BİR-ÜÇ AY İÇİNDE GLOKOM GELİŞME ORANI VERİ ANALİZ FORMU

ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI VERİ TOPLAMA FORMU

ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI VERİ ANALİZ FORMU

PULMONER EMBOLİ NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

PULMONER EMBOLİ NEDENİ İLE YENİDEN YATIŞ ORANI ANALİZ FORMU

REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLAMA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLAMA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

REOPERASYON GEREKEN HASTA ORANI ( İLK 2 AY ) VERİ ANALİZ FORMU

REOPERASYON GEREKEN HASTA ORANI ( İLK 2 AY ) VERİ TOPLAMA FORMU

REOPERASYON GEREKEN HASTA ORANI ( İLK 12 AY ) VERİ ANALİZ FORMU

REOPERASYON GEREKEN HASTA ORANI ( İLK 12 AY ) VERİ TOPLAMA FORMU

REVİZYON CERRAHİSİ GEREKEN HASTA ORANI VERİ ANALİZ FORMU

REVİZYON CERRAHİSİ GEREKEN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

SİNİR HASARI ORANI ANALİZ FORMU SİNİR HASARI ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

SON HbA1c DÜZEYİ %7-9 ARASINDA OLAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

SON HbA1c DÜZEYİ %7-9 ARASINDA OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

SON ÖLÇÜLEN HbA1c≤ 7 OLAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

SON ÖLÇÜLEN HbA1c≤ 7 OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

SON ÖLÇÜLEN HbA1c≥%9 OLAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

SON ÖLÇÜLEN HbA1c≥%9 OLAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLANAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLANAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

YILDA EN AZ 4 KEZ HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI ANALİZ FORMU

YILDA EN AZ 4 KEZ HbA1c ÖLÇÜMÜ YAPILAN HASTA ORANI VERİ TOPLAMA FORMU

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/klinik-bazli/