*MAVİ KOD EKİBİ

 

 mdhlogo

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 baklogo
KODU:KY.YD.92 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 04 REVİZYON TARİHİ: 15.05.2018 SAYFA NO: 1/1

 

1.GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Kalite Yönetim Direktörünün teklifi ile Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilir.

2.Komite teşekkülü şu şekilde olmalıdır;

 • 1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi
 • 1 İdari Hizmetler Yöneticisi
 • 1 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi
 1. 1. Mavi kod çalışmalarının düzeninden ve işleyişinden sorumludur.
 2. Mavi kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların organizasyonlarını yapar.
 3. Her dönem için en az bir kere tatbikat yapılmasından sorumludur.
 4. Yapılan tatbikatla ilgili kayıtların düzenlenmesinden ve saklanmasından sorumludur.
 5. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 6. Her vardiya dönemi için Hizmet Kalite Standartlarına göre Mavi kod ekiplerini belirler ve gerek gördüğü anlarda denetler.
 7. Mavi Kod ekiplerinin CPR eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlar.
 8. Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini sağlar.
 9. Çalışanlara Mavi Kod eğitimi verilmesini sağlar.
 10. Kalite Birimi ile koordineli çalışır.
 11. Her ay sanal ortamda bulunan Mavi Kod Olayları ile Mavi Kod Olay Bildirim Formlarını karşılaştırır ve analiz raporunu Kalite Birimi’ne teslim eder.
 12. Tüm çalışmalarını Hizmet Kalite Standartlarına göre yapar.
 13. Yaptıkları çalışmaların (form, sunu, makale) birer örneğini mutlaka Kalite Yönetim Birimine teslim eder.

 

2.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi hizmetler Yöneticisi Dr.İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Ensar ALAKUŞ
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Anestezi Sorumlu Hekimi Uz.Dr.Meltem YEĞEN

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

1 / 1

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/mavi-kod-ekibi/