Misyon,Vizyon&K.Politikamız

mdhpolitika

Kalite Politikası

  • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.

  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.

  • Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.

  • Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.

  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.

  • Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.

  • Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastaneyiz.

  • Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek tıbbın gelişimine katkıda bulunuruz.

  • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.

  • Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/misyon-vizyon/