*Organ Bağış Birim Ekibi ve Beyin Ölümü Tesbit Komitesi

mdhlogo

ORGAN BAĞIŞ BİRİM EKİBİ VE

BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

 

 baklogo
KODU: KY.YD.101 YAYIN TARİHİ: HAZİRAN 2015 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1

 

1.GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Hastane personelinin, hasta ve yakınlarının eğitimi.
 2. Organ bağışı ile ilgili dokümanların hazırlanması.
 3. Organ bağışı haftalarında hastanede organ bağışı kampanyaları düzenleyerek insanları bilgilendirir.
 4. Organ ve doku nakil koordinatörü potansiyel donörler 24 saat icapçı olarak hazır bulunur.
 5. Şüpheli ölüm durumunda yani potansiyel bir donörün tespitinde, Beyin Ölümü Tespit Komisyonunu göreve davet ederek beyin ölümü tanısının kesinleştirilmesini ve bunun belgelenmesini sağlar. Böylece potansiyel donörü, donör adayı olarak belirler.
 6. Tespit edilen donör adayının, yoğun bakım ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sağlar.
 7. İlgili yasa ve yönetmelikleri göz önüne alarak organ bağışı için gerekli sosyal ve hukuki zemini hazırlar.
 8. Bölge koordinasyon merkezi ile iletişime geçer. İstenilen evrakları ivedilikle gönderir.
 9. Bölge koordinasyon merkezi ile iletişim kurularak donörden greft (organ) çıkartılması için organizasyon yapar.
 10. Donörün transplantasyon sonrası işlemlerinde aileye destek ve yardımcı olmak. Hastane içi cenaze işlemlerini organize etmek.
 11. İlgili formların 10 yıl süre ile saklanmasından sorumludur.
 12. Yılın istatistiki bilgilerini hazırlayarak başhekimliğe sunar.
 13. Bölümlerde tespit ettiği uygunsuzluklar için DÖF başlatır.
 14. Çalışmalarını  Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde organize eder.

 

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

ORGAN BAĞIŞ BİRİM EKİBİ

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Organ ve Doku Nakli Koordinatörü MİNE AKAYDIN

 

BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Nöroloji Birimi Uz.Dr.Nazlı Gamze BÜLBÜL
2 Anestezi ve Reaminasyon Birimi Uz.Dr.Sibel AKGÜL
3 Beyin Cerrahi Birimi Uz.Dr.Yasin Yetiş YİĞİT
4 Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mine AKAYDIN
5 Organ Bağış Sağ.Memuru Faysal ŞEKER

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/organ-bagis-birim-ekibi-ve-beyin-olumu-tesbit-komitesi/