*Organ Bağış Birim Ekibi ve Beyin Ölümü Tesbit Komitesi

mdhlogo

ORGAN BAĞIŞ BİRİM EKİBİ VE

BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

 

 baklogo
KODU: KY.YD.101 YAYIN TARİHİ: HAZİRAN 2015 REVİZYON NO: 03 REVİZYON TARİHİ: 19.01.2018 SAYFA NO: 1/1

 1.GÖREV ve YETKİLERİ

 • Hastane personelinin, hasta ve yakınlarının eğitimi.
 • Organ bağışı ile ilgili dokümanların hazırlanması.
 • Organ bağışı haftalarında hastanede organ bağışı kampanyaları düzenleyerek insanları bilgilendirir.
 • Organ ve doku nakil koordinatörü potansiyel donörler 24 saat icapçı olarak hazır bulunur.
 • Şüpheli ölüm durumunda yani potansiyel bir donörün tespitinde, Beyin Ölümü Tespit Komisyonunu göreve davet ederek beyin ölümü tanısının kesinleştirilmesini ve bunun belgelenmesini sağlar. Böylece potansiyel donörü, donör adayı olarak belirler.
 • Tespit edilen donör adayının, yoğun bakım ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sağlar.
 • İlgili yasa ve yönetmelikleri göz önüne alarak organ bağışı için gerekli sosyal ve hukuki zemini hazırlar.
 • Bölge koordinasyon merkezi ile iletişime geçer. İstenilen evrakları ivedilikle gönderir.
 • Bölge koordinasyon merkezi ile iletişim kurularak donörden greft (organ) çıkartılması için organizasyon yapar.
 • Donörün transplantasyon sonrası işlemlerinde aileye destek ve yardımcı olmak. Hastane içi cenaze işlemlerini organize etmek.
 • İlgili formların 10 yıl süre ile saklanmasından sorumludur.
 • Yılın istatistiki bilgilerini hazırlayarak başhekimliğe sunar.
 • Bölümlerde tespit ettiği uygunsuzluklar için DÖF başlatır.
 • Çalışmalarını Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde organize eder.

 

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

ORGAN BAĞIŞ BİRİM EKİBİ

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Organ ve Doku Nakli Koordinatörü MİNE AKAYDIN
2 Organ ve Doku Nakli Birim Çalışanı FAYSAL ŞEKER

BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Nöroloji Birimi Uz.Dr. Nurettin KOÇ
2 Anestezi ve Reaminasyon Birimi Uz.Dr. İbrahim Hakkı ÖLÇÜLÜ
3 Beyin Cerrahi Birimi Uz.Dr. Gökmen ÇOBAN
Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/organ-bagis-birim-ekibi-ve-beyin-olumu-tesbit-komitesi/