*Pembe Kod Ekibi

 

mdhlogo

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

baklogo
KODU:KY.YD.93 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013 REVİZYON NO: 05 REVİZYON TARİHİ: 9.08.2018 SAYFA NO: 1/1
  1. Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı, güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

 

  1. Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: :

Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,

Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,

Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

 

  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. Komite Yer Alan Kişiler:

 

S.NO GÖREVİ AD-SOYAD
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. İbrahim EDİS
2 İdari Hizmetler Yöneticisi Esin Engin ASLAN
3 Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Arife AKSAK
4 Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşire Nevroze HAZAR
5 Sivil Savunma Uzmanı Ekrem AYDIN
6 Teknik Servis Sorumlusu Şemsettin PEKER
7 Yenidoğan İlk Müdahale Ekibi Esra LALE
8 Kadın Has. Ve Doğum Servis Sorumlusu Sevda ASRAK
9 Çocuk Has. Servis Sorumlusu Melek BULAKÇIBAŞI
10 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Veli HAKAN
11 Güvenlik Şefi Erkan KONUK

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

1 / 1

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/pembe-kod-ekibi/