Rıza Belgesi (Onam)

Wordicon

Belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

ANESTEZİ HİZMETLERİ

170-ANESTEZİ HİZMETLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

BEYİN CERRAHİ SERVİSİ

01-ıkk

02-ağır kafa trav.hast.için bilg.formu

03-AVM 1

04-hafif kafa travmalı hast.için bilg.formu

05-intrakranial abseli hast.için aydın.onam formu

06-intrakranial HEMATOM r hast.için aydın.onam formu

07-KRANIOPLASTI

08-KRANİOSİNOSTOZ HASTALAR İÇİN2

09-kronik subdural hem.hast.için bilg.formu

10-norm.bas.hidrosef

11-RINORELI .hast.için bilg.formu

12-trigeminal nevraljili hast.için bilg.formu

13-V-P şant aml.yap.hidrosefali hast.için aydın.onam formu

14-Onam Doğrulama

15-chiari malfor.tip 1 hast.için aydın.onam formu

16-lomber disk

17-LOMBER SPİNAL STENOZ İÇİN

18-LOMBER SPONDİLOLİSTEZİS İÇİN

19-LP 20-omurilik tümör.hast.için aydın.onam formu2

21-servikal disk hernili hast.için aydın.onam formu

22-spinal kord tümörü aydın.onam formu

23-spinal myelomeningoseli olan hast.için aydın.onam formu

24-SPONDİLOLİTİK MYELOPATİ2

25-tethered kord send.has.için aydın.onam formu

217-BEYİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ HASTA TEDAVİ ONAY BİLDİRİMİ 

205-LOMBER PONKİSYON (BEYİN OMİRİLİK SIVISI İNCELEMESİ) BİLGİLENDİRME FORMU

DİYALİZ HİZMETLERİ

193-HEMODİYALİZ İŞLEMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME RIZA BELGESİ

205-BÖBREK NAKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

GASTROENTOLOJİ SERVİSİ

172-GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ KOLONOSKOPİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM BELGESİ

173-GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ RIZA FORMU

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

26-aksiller diseksiyon onam formu

27-akut karın onam formu

28-appendektomi onam formu

29-BİYOPSİ İŞLEMİ

30-delici kesici alet yaralanması onam formu

31-hemoroidektomi onam formu

32-hidradenitis supurativa onam formu

33-ileostomi kapatılması onam formu

34-ileus onam formu

35-İRREDÜKTE FEMORAL HERNİ

36-kist hidatik

37-KOLON AMELİYATI ONAM FORMU

38-laparoskopik kolesistektomi onam formu

39-meme -mrm

40-mide ca

41-pilonidal sinüs

42-tiroidektomi onam formu

43-umbilikal herni

178-intraabdominal kanama onam formu

44-genel-cerrahi-ameliyat-onam-formu-turkce

194-TIBBİ MÜDAHALELERDE HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZASI ONAM FORMU

234-FITIK ONARIMI (HERNİORAFİ) AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

235-İRREDÜKTE İNGUİNAL HERNİ (KASIK FITIĞI) AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

236-AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

237-SPLENEKTOMİ ONAM FORMU

GÖĞÜS SERVİSİ

175-bronkoskopi onam formu

192-PIHTI ERİTİCİ (TROMBOLİTİK TEDAVİ) İÇİN

KADIN DOĞUM SERVİSİ

171-TANISAL RAHİM İÇİ GİRŞİM

195-dış gebelik onam

196-rahim alınma ameliyatı

197-rahim alınma yumurtalık ve tüplerin iki taraflı çıkartılması onam

198-rahim içi girişim onam

199-rahimden miyom alınması onam

200-sezaryen ameliyatı onam formu

201-spontan yolla onam

202-tanısal -girişimsel laparoskopi onam formu

203-tüpligasyon ( tüplerin bağlanması) işlemi hastanın bilgilendirilmesi ve aydınlatılmış onam formu 

KALP-DAMAR CERRAHİ SERVİSİ

179-ÇIKAN AORT ARKUS AORT REPLASMANI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM

180-ÇOCUK KALP AMELİYATLARI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

181-EMBOLEKTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

182-ENDOVASKÜLER PROSEDÜRLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

183-HEMODİYALİZ AMAÇLI OLUŞTURULAN A-V FİSTÜLLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

184-İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI AORTAİLİAK ve AORTAFEMORAL LEZYONLAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

185-KALP KAPAKLARININ DEĞİŞİM ONARIM CERRAHİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

186-KAROTİS ENDARTEREKTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

187-KORONER ARTER BYPASS GREFT İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

188-PERİFERİK VASKÜLER GİRİŞİMLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

189-plöreken onamı

190-TORAKAL TORAKOABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA TAMİRİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

191-VARİKÖZ VEN CERRAHİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ

93-Yüz kırıkları

92-Yağ enjeksiyonu

91-Yağ enjeksiyonu 2

90-Yağ emme Liposuction

89-Tümoral kitle çıkartılması

88-Tuzak nöropati

87-Tendon transferi

86-Skar revizyonu3

85-Skar revizyonu

84-Skar revizyonu 2

83-Sinir grefti ile onarım

82-Rinoplasti

81-Rinoplasti ve revizyon

80-Replantasyon

79-Polidaktili

78-Otoplasti Kepçe kulak

77-Meme_Buyutme__Augmentasyon_mamoplasti_

76-Meme küçültme

75-Meme küçültme 2

74-Mandibula kırığı

73-Liposuction

72-Küçük müdahele

71-Küçük müdahele 2

70-Jinekomasti

69-El kemik kırıkları

68-Dupuytren

67-Dudak yarığı

66-Dudak damak yarığı

65-Deri grefti

64-BURUN İCİN

63-Blefaroplasti

62-Asıl imza sayfası

61-Abdominoplasti 

KARDİYOLOJİ SERVİSİ

176-TRANSÖZOFAGEAL (YEMEK BORUSU YOLUYLA) EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

KBB SERVİSİ

45-adenoid

46-adenotonsil

47-boyun diseksiyonu

48-direkt laringoskopi+ bx

49-ESC 50-hasta bilgilendirme

51-Konka cerrahisi

52-Larenjektomi

53-miringotomi ventilasyon tüpü

54-parotis

55-septorinoplasti

56-Septum Deviasyonu

57-stapedektomi

58-Suspansiyon

59-timpanomastoid

60-trakeotomi

218-BOYUNDA KİTLE EKSİZYONU OPERASYONU

219-KBB KLİNİĞİ GENEL İŞLEM HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

220-NAZAL FRAKTÜR REPOZİSYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

221-SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONUAMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

222-TOTAL TROİDEKTOMİ ONAM FORMU

ORTOPEDİ SERVİSİ

174-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ OPERASYONLARI

ÜROLOJİ SERVİSİ

95-acikpyeloplasti

96-AGUS

97-aneztezi bilgilendirme

98-BasitNefrektomi

99-Basitorsiektomi

100-BilateralParsiyelNefrektomi

101-DonorNefrektomi

102-erkeksling

103-HİDROSEL

104-Hidroselektomi

105-hipospadias

106-internaluretrotomi

107-intravezikalBCG

108-intravezikalMitomycine-C

109-laparaskopiknefrektomi

110-laparaskopikparsiyelnefrektomi

111-laparaskopikSurrenalektomi

112-LaparoskopikRadikalsistektomi

113-lapoaraskopiknefrektomi_2

114-LapParsiyelNefrektomi_2

115-LapPyeloplasti

116-LapRadikalProstatektomi

117-mesaneaugmentasyonu

118-Mesanetasikirilmasi

119-miduretralslingler

120-nefrektomi

121-nefrektomi_2

122-nefroureterektomi

123-orsiopeksi

124-orşiektomi

125-ParsiyelNefrektomi

126-ParsiyelNefrektomi+totalnefrektomi

127-penilkurvatur

128-penilprotez

129-perkutannefrolitotomi

130-Perkutannefrostomi

131-prepisyum(sünnet derisi) hastalıkları ve sirkumsizyon(sünnet)

132-prostatektomi-turp ve açık amelyt bilg.onam formu

133-radikal prostatektomi bilgi.onam formu

134-Radikal Sistektomi Hazırlık Protokolü

135-radikal sistektomi ve üriner diversiyon ameliyatı bilgilendirme formu

136-radikal_prostatektomi_2

137-radikal_sistektomi_2

138-RadikalinguinalOrsiektomi

139-RadikalNefrektomi

140-RadikalProstatektomi

141-Radikalsistektomi

142-retroperitoneal nodu(rplnd) bilg.onam formu

143-RPLND 144-RPLND_2

145-sistosk

146-sistoskopi

147-Sistoskopierkek

148-Sistoskopikadin

149-sistostomi

150-STING

151-sunnet

152-Surrenalektomi

153-Sünnet onam formu

154-testis torsiyonu

155-tez_yazim_kilavuzu_2005

156-Transrektalultrasonesligindeprostatbiyopsisi

157-TRUS+BX 158-TUR-M.doc

159-tur-m 160-TUR-P

161-Txalicionamformu

162-ureterolitotomi (acik)

163-ureteroneosistostomi

164-Ureterorenoskopi(URS)

165-uretroplastionam

166-urodinamionam

167-uyelik_formu

168-üretra darlığ+bph

169-Varikosel tur-p varikosel onam

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

94-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ İÇİN

204-GEBE VE GEBELİK ŞÜPHESİ OLAN HASTA ONAM FORMU

YOĞUN BAKIM SERVİSİ

177-yogunbakim

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

207-FOTOTERAPİ UYGULAMA ONAM FORMU

208-YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI RIZA FORMU

209-YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

 

ANJIYO ÜNİTESİ ONAM FORMLARI

210-FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

211-GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

212-İLAÇ KAPLI STENT İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

213-KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

214-KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

215-PERİFERİK ARTER HASTALIĞININ GİRİŞİMSEL (BALON VE STENT İLE) TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

216-PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

DİĞER ONAM FORMLARI

206-KAN VE KAN BİLEŞENLERİ TRANSFÜZYONU ONAM FORMU

IVIG ( İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN) DAMAR İÇİ İMMUNGLOBULİN UYGULAMASI HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

IVMP (INTRAVENÖZ METİLPREDNİZOLON- YÜKLEME KORTİZON TEDAVİSİ) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/riza-belgesi-onam/