Hastane Tarihçemiz

TARİHÇE

1954 – Muş Devlet Hastanesi ilk kez 50 yatak kapasitesiyle “Memleket Hastanesi ’’ olarak hizmet vermeye başlamıştır.

1963 – Muş ilinin sosyalleştirilmesi ( Pilot Bölge) uygulaması çerçevesinde, 100 yataklı bir Ek Blok ilave edilerek yatak kapasitesi 150’ye çıkarılmıştır.

1969-1987- Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak 1969 yılında yapımına başlanan ve 18 yıllık gecikmeyle 1987 yılında tamamlanan bina (C Blok) 150 yatakla merkez binaya ilave edilmiş ve yatak kapasitesi 300’e ulaşmıştır.

1987-2005 – 30 Yataklı Hasköy Entegre Birimi ve 150 yataklı yeni Entegre Birim olan Kadın Doğum ve Çocuk bölümlerinin eklenmesiyle yatak kapasitesi 480 olmuştur.

2005 – Hasköy Entegre Birimi ayrılmış, Kadın Doğum ve Çocuk Bölümleri ayrılarak 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve 300 yataklı Muş Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2011 – Muş Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk  Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakanlığı kararı ile Muş Devlet Hastanesi adı altında birleştirilmiştir.

2013 – 485 fiili yatak kapasitesi ile tüm branşlarda etkin sağlık  hizmeti vermektedir. Ayrıca 2013 yılı Ağustos ayından itibaren Koroner Anjiyografi ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi de hizmet vermeye başlamıştır.

Hastanemizde 3 blok ve bu bloklara entegre edilmiş Dializ ve acil servis ek blokları ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bulunmaktadır.

Her branşta poliklinik ve klinik hizmetleri verilmektedir.

10 yataklı genel yoğun bakım, 5 yataklı koroner yoğun bakım, 5 yataklı kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımı, 3 yataklı çocuk yoğun bakım, 23 yataklı yenidoğan yoğun bakımı bulunmaktadır.

Hastanemiz Doğum Salonu 5  lohusa yatağı, 3 septik yatağı ,6 sancı yatağı olmak üzere toplam 14 yataktan oluşmaktadır. Ayrıca 5 doğum masası bulunmaktadır.

Erişkin ve çocuk acil olmak üzere iki acil servis merkezimiz bulunmaktadır.

2 ayrı ameliyathane ve 8 ameliyat odası ile cerrahi hizmetler verilmektedir.

2 biyokimya, 2 hematoloji, 2 mikrobiyoloji laboratuarı, 2 kan merkezi, 1 patoloji laboratuarı olmak üzere toplam 9 laboratuar ünitesi ile hizmet verilmektedir.

Görüntüleme ve Radyoloji merkezlerimizde ise 3 adet düz röntgen, 2 adet tomografi, 1 adet MR, 1 adet mamografi, 1 adet kemik dansitometre, 2 adet EKO, 1o adet Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca 1 EEG, 1 EMG, 2 Odiyometri, 1 eforlu EKG cihazımızda hizmet vermektedir.

Yoğun bakımlara ve kliniklere hizmet veren 2 adet seyyar rntgen cihazımız mevcuttur.

Endoskopi hizmetleri de aktif olarak yürütlmektedir. Özofagoskopi, Gastroskopi, rektoskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi.

Rijid bronkoskopi cihazımızda bulunmaktadır.

29 diyaliz makinesi ile diyaliz hizmetleri verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://musdh.gov.tr/tarihcemiz/